Projekat "Prave veštine po meri poslodavca"

Projekat "prave veštine po meri poslodavca" sprovodi razvojni biznis centar Kragujevac, sa lokalnim partnerima, uz finansijsku podršku Solidar Suiss SLA, kancelarija u Beogradu.

Rezultati završnog testa

Praksa za prvu grupu traje od 30.07.2018. do 10.08.2018.

  • Kandidati prve grupe:
  • Aleksandar Paunović
  • Gordana Jevtić
  • Miloš Čolović
  • Milorad Pantović

Praksa za drugu grupu traje od 13.08.2018. do 24.08.2018.

  • Kandidati druge grupe:
  • Slobodan Lončar
  • Vedrana Marković
  • Viktor Milinković
  • Kosara Zivković

Tabela uspeha kandidata

R.br. Ime prezime Grupa Datum predavanja HTML stuktura CSS stuktura Primena Bootstrap-a Primena jQuery Responsive sajta Izgled sajta Ukupno
1 Aleksandar Paunović 2 22.07.2018, 15 15 25 15 20 5 95
2 Gordana Jevtić 2 22.07.2018, 14 15 26 15 18 3 91
3 Miloš Čolović 2 22.07.2018. 14 15 26 12 14 5 86
4 Slobodan Lončar 1 23.07.2018. 12 15 25 15 14 4 85
5 Milorad Pantović 1 23.07.2018. 13 14 25 10 14 4 80
6 Vedrana Marković 1 23.07.2018. 10 11 15 10 15 3 64
7 Viktor Milinković 1 23.07.2018. 12 13 15 8 13 2 63
8 Kosara Zivković 1 23.07.2018. 10 11 20 0 16 5 62
9 Nenad Jovanović 1 Nije predato 0 0 0 0 0 0 0
10 Božidar Tomić 1 Nije predato 0 0 0 0 0 0 0
11 Igor Radovanović 2 Nije predato 0 0 0 0 0 0 0
12 Vladimir Vojvodić 2 Nije predato 0 0 0 0 0 0 0
13 Lazar Dražević 2 Nije predato 0 0 0 0 0 0 0
15 Ilija Veselinović 2 Nije predato 0 0 0 0 0 0 0
16 Milica Paunović 2 Nije predato 0 0 0 0 0 0 0